Privacyverklaring 

‘tSoethuys neemt uw privacy ernstig. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wanneer u de website bezoekt worden geen persoonsgegevens geregistreerd alleen wanneer u ons een bericht stuurt. 

’tSoethuys probeert zich maximaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene EU-Verordening voor Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dat houdt onder ander in dat wij: 

  1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en die bijvoorbeeld niet doorgeven of verkopen maar beschermen. 
  1. Alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waartoe ze worden verstrekt of waarvoor u belangstelling toont: Het reserveren van een tafel of speciale arrangementen of om informatie te bekomen betreffende onze activiteiten. 
  1. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens maximaal is gewaarborgd. 
  1. Op de hoogte zijn van je rechten en je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Anderzijds geef je met het gebruik van de website http://tsoethuyswaarschoot.be/  de beheerders ervan de toestemming om de gegevens waartoe ze dienen ook effectief te verzamelen voor de doelen zoals uiteengezet

Welke gegevens verwerken we? 

U kan ten alle tijde anoniem onze website bezoeken omdat die is bedoeld om u te informeren. Wanneer u belangstelling hebt voor onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden opgeslagen op servers met een gebruikersnaam en wachtwoord beleid en met regelmatige back-ups om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Wie verwerkt die gegevens?

Enkel het team van ’tSoethuys heeft toegang tot de verzamelde gegevens. De personen of de bedrijven die namens ’tSoethuys eventueel via het onderhoud van de website kennis zouden kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden tot de geheimhouding daarvan. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

’tSoethuys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op grond van de wet is vereist. 

Disclaimer

 De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie, de functionaliteiten of aan de inhoud op deze website worden ontleend. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ’tSoethuys garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren op uw computer. U dient altijd te beschikken over een goede internetverbinding, recente browserversies en mogelijk cache te wissen. Controleer ook regelmatig uw spamfolder. 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die ons helpen computers te herkennen, geen personen, waardoor applicaties of aanmelden via uw computer vlotter gaat. Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons de werking van de website te verbeteren. Ook kan de authenticiteit van bezoekers of de herkomst van reviews beter worden geverifieerd. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je geen cookies wil ontvangen dan kun je in het hulpbestand van jouw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie bij u wordt opgeslagen. Het niet accepteren van cookies kan tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot sommige pagina’s op deze website.

Algemeen 

Alle teksten, afbeeldingen en andere materialen zijn beschermd door auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of merkrechten. Het is verboden de structuur, de foto’s, de teksten en / of de informatie op deze website op welke manier ook te kopiëren, te verspreiden, te reproduceren of op andere websites te tonen zonder gebruiksrechten of schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden. 

’tSoethuys sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade ook, direct of indirect, op enige wijze ook ontstaan en / of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Dit geldt voor welke schade ook, inbegrepen schade die zou voortvloeien uit handelingen door u verricht, ingegeven door de op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken en het feit dat bepaalde informatie niet actueel zou kunnen zijn. Hoewel ’tSoethuys altijd alles in het werk zal stellen om het mogelijke te doen, kunnen we niet garanderen dat aan ons toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en kunnen worden verwerkt. 

Heb je vragen? Aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen.